Handleiding van Het Leven

Toen ik ontdekte dat mijn gedachten de basis vormen van mijn ervaringen en niet andersom, maakte dat veel dingen in mijn leven makkelijker.  Mijn gedachten vormen de realiteit die ik buiten mezelf waarneem.  

Het zijn je eigen gedachten die je de wereld laten zien door de gedachten die je denkt. Dat zie je terug in de ervaringen die je hebt van het leven. Het is handig als je weet dat via je gedachten, stress, zorgen of angst worden gecreëerd. En dat het niet wordt veroorzaakt door personen of omstandigheden buiten jezelf.

Principes

Het universum waarin wij leven is gebaseerd op een aantal fundamentele principes. Het zijn universele wetmatigheden. Ze gelden voor alles op deze planeet. Een bijvoorbeeld van een principe is bijvoorbeeld zwaartekracht. Principes gelden voor iedereen en het is een altijd aanwezig gegeven.

Je kunt proberen  tegen deze wetmatigheden in te handelen of er juist in mee te gaan. Zo maken we het onszelf dus makkelijk of juist moeilijk.

Alles dat bestaat komt voort uit één en dezelfde Eenheid of Bron. Deze Eenheid is een verenigd veld van bewustzijn, een universele energie, dat aan alles ten grondslag ligt en dat de gehele schepping doordringt.

Het principe van Mind (Eenheid, Bron of Geest op z’n Nederlands)

Ook wel Universele levensenergie genoemd. Het is de intelligentie achter al het leven. Dit betekent dat de wereld niet bestaat uit van elkaar gescheiden dingen, maar dat alles en iedereen met al het andere verbonden is. In essentie zijn we puur bewustzijn. Alles krijgt van hieruit vorm. We komen allemaal voort uit een veld van ongekende mogelijkheden. Hierdoor kunnen we in principe alles zijn en ervaren. Je hebt de mogelijkheid om deze oneindige intelligentie te gebruiken om een leven vol prachtige ervaringen te creëren, vol liefde, vreugde en harmonie voor jezelf en iedereen om je heen. Of juist niet.

Deze intelligentie en universele wijsheid zit in ieder van ons omdat we er deel van uit maken. Het is ons aangeboren OKÉ-zijn of  aangeboren welzijn.  We zijn van nature daardoor al compleet, heel en volmaakt. Echter door allerlei gebeurtenissen in ons leven, raakt dit interne welzijn ondergesneeuwd. Het raak  bedekt met alles wat we meemaken en met het idee dat er iets mis met ons is, dat we niet genoeg zijn, dat we iets niet kunnen, dat we ons best moeten doen om iets van ons leven te maken. Om IETS te worden. Iets wat helemaal niet willen zijn. We hoeven namelijk niets te worden, wat we van nature al zijn, namelijk altijd OKÉ. Dat is ons geboorte recht, onze aangeboren “fabrieksinstelling”.

Het principe van Consciousness (bewustzijn ervaren)

Bewustzijn maakt het mogelijk om te ervaren wat we denken. Het brengt ons denken tot leven. Het is de special effects afdeling. Het maakt het levendig en kleurrijk,  compleet met gevoelens en emoties en andere sensaties die je kunt ervaren. Dus als jij een stressvolle gedachte hebt zal bewustzijn jou een wereld laten zien die stressvol is.  Jouw denken voelt daardoor echt en het ziet er allemaal heel echt uit.  Dus als je denkt dat jou stress komt van jouw werk, dan voelt dat ook zo in je lijf. Je voelt je denken in het moment. Maar dat is dus niet zo. Het lijkt alleen of het komt van je werk.

Hoe meer je gaat begrijpen over hoe je denken in combinatie met bewustzijn werkt om jouw levensechte realiteit te vormen, hoe meer je kunt gaan zien waar en hoe het ontstaat. Dat gaat je de vrijheid geven om steeds makkelijker met stressvolle situaties om te gaan.

Het principe van denken

Door ons denken creëren wij wat wij ervaren in de wereld om ons heen. De kracht van onze gedachten is enorm. Het zijn niet je omstandigheden die je denken veroorzaken, het zijn je gedachten die je omstandigheden veroorzaken. Het gaat echter niet om positief denken of je gedachten te willen veranderen. Het gaat er om dat je gaat inzien dat je gedachten de hele dag voorbij komen en gaan. Net als een trein die gaat rijden en die blijft rijden. Een gedachten trein. Je kunt elke keer op die trein springen en je met die gedachten bezig houden. Je kunt zelfs ontsporen met die gedachten, maar je kunt er ook voor kiezen om die trein gewoon rustig voorbij te laten gaan en er verder niets mee te doen. Gewoon erkennen dat gedachten er zijn, maar er verder niets mee doen.

Geloof niet alles wat je denkt. Het geeft je ongelofelijke vrijheid!

De 3 principes verwijzen naar je oorsprong, naar wie je werkelijk bent en naar de wijsheid die je van nature hebt. Je bent ermee geboren. Van nature ben je altijd OKE en je hebt geen plan nodig om dit leven te leven. Het verkrijgen van inzichten in de 3 principes gaat je leven veranderen.

De 3 principes gaat niet over iets doen met je gedachten, maar over het met rust laten van je gedachten. Dit brengt rust in je denken, waardoor je aangeboren wijsheid duidelijker kunt gaan horen. Het is geen methode of techniek, want die werken maar tijdelijk. Je hoeft niets te bereiken. Je hebt alle wijsheid al in je. Alles wat je nodig hebt is al aanwezig. Je bent er altijd maar één gedachte van verwijderd.

De 3 principes vormen samen de handleiding van het leven en zijn de ontbrekende sleutel om je leven op elk moment op jouw manier te creëren. Het leven overkomt je dan niet meer, maar je creëert het. Je gaat ervaren dat een ontspannen leven wel degelijk mogelijk is.

In 1972 had een eenvoudige man, genaamd Sydney Banks een opmerkelijke spirituele ervaring die hem de Drie Principes onthulde die het fundament vormen van alle menselijke ervaringen; Geest, Bewustzijn en Gedachte (Mind, Consciousness en Thought). Duizenden mensen hebben sindsdien hun leven op allerlei gebieden enorm verbeterd, gewoon door inzicht te krijgen in deze principes.

E-BOOK Maak van je probleem een oplossing
Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt in MailChimp
Download gratis: Van irritatie naar transformatie
Door het invullen van je gegevens en je aanmelding geef je toestemming aan gunjezelfhetbeste.nl om je te mogen mailen en je persoonsgegevens te verwerken.